De Berenschot Big Data readiness scan

Hoe kan uw organisatie profiteren van (Big) datatoepassingen?

De Big Data Readiness Scan is ontwikkeld voor managers die beseffen hoe belangrijk data en Big Data is voor het maken van juiste keuzes en efficiënt inrichten van een organisatie. De Big Data Readiness Scan is opgesteld om snel inzicht te geven of uw organisatie kan profiteren van (Big)Datatoepassingen. 

(Big) Datatoepassingen bieden op verschillende vlakken mogelijkheden om uw organisatie beter te laten presteren. Dit is niet nieuw. Uit onze studie onder ‘Big Data succesvolle’ organisaties blijkt dat organisatieontwikkeling op 8 dimensies benodigd is om Big Data succesvol in te zetten.

 1. Data science expertise. De mate waarin de organisatie beschikt over datavaardigheden.
 2. Attitude. De interne en externe houdingen ten opzichte van het gebruik en delen van informatie.
 3. Strategie. De managementpraktijken van de organisatie bij het beheren van data.
 4. Alignment. De afstemming tussen vraag en aanbod naar data.
 5. Gegevensmanagement. De borging van gegevenskwaliteit.
 6. Control en veiligheid. De bescherming van beschikbare en bruikbare data.
 7. Voorzieningen. De mate waarin de organisatie beschikt over de IT faciliteiten, die het in staat stelt om data te delen en met data te sturen.
 8. Digitaliseringsgraad. De mate van digitalisering van de processen.

Voordat u start:

 • De Big Data Readiness Scan bestaat uit 32 vragen en het invullen kost circa 20 minuten. Per vraag krijgt u op een 5-puntschaal aangeven of u het helemaal eens of helemaal oneens bent met de stelling die gegeven wordt. U vult het antwoord in die uw situatie het beste weergeeft.
 • In de vragenlijst zijn algemene termen gebruikt. Het is goed mogelijk dat u andere termen hanteert binnen uw organisatie. Zo lang de essentie van de termen niet afwijkt is de scan nogsteeds betrouwbaar.
 • Na het invullen van de Big Data Readiness scan ontvangt u per mail een persoonlijk rapport over de kwaliteit en volwassenheid van Big Data in uw organisatie, inclusief verbeterpunten.

 Start de scan >>